"הבא" "הגדל" "הקודם"
12    15    17    18    23    25
<12>