"הבא" "הגדל" "הקודם"
001    0013    017    020    021    026
<123>