"הבא" "הגדל" "הקודם"
05    06    18    19    26    29
<12>