"הבא" "הגדל" "הקודם"
0012    0014    017    020    26    27
<12>