"הבא" "הגדל" "הקודם"
028    07    08    09    10    19
<123>