"הבא" "הגדל" "הקודם"
13    15    18    19    26    29
<12>