"הבא" "הגדל" "הקודם"
13    0014    014    14    15    09
07    10    018    01    002    02