"הבא" "הגדל" "הקודם"
017    004    001    08    05    11
010    012    12    0013    013    0012
<123456>